THE NEW HUB OF LIVING-LAB IN ISTANBUL

Hoşgeldiniz

Türkiye'nin İlk Canlı Laboratuvarı "Başakşehir Living Lab", Bir Diğer Deyişle Başakşehir Yaşam Laboratuvarı

Basakşehir Belediyesi Living Lab Yaşam Laboratuvarı Tanıtım Filmi

Dünyada ilk kez bundan on yıl kadar önce dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan MIT'nin profesörü William Mitchel ortaya attığı bu konsept ilkin İskandinav ülkelerinin ilgisini çekti ve ilk yaşam laboratuarı İsveç'de kuruldu. Kısa bir sürede Finlandiya'da 19, dünyada ise 273 yaşam laboratuvarı faaliyete geçirildi ve bu laboratuarlara hergün yenisi eklenmektedir. Türkiye'de ise henüz kurulmuş olan yoktur. Ülkemizde ilk yaşam laboratuvarı, İstanbul'da genç, dinamik ve hızla gelişen bir merkez olan BAŞAKŞEHİR'de 2012'de belediyemizce faaliyete geçirilecektir. Yani Türkiye'de bir "İLK" olacaktır.

Gelişmiş ekonomilerde araştırma için yeterli imkan olsa da, toplum fertlerinin bu teknolojileri doğal ortamda nasıl kullandıklarını algılamadan yararlılığını tam kavramaları gerçekte zordur. İnovasyonların gerçek ortamlarda denenmesi, teknolojinin kitlelere nasıl yaygınlaştırılacağının ve sürdürülebilir olacağının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağından, Ar-Ge maliyetlerinin düşmesini ve teknolojinin katma değerinin ülke ekonomisine hızlı bir şekilde geri dönüşünü sağlayacaktır. Bu ortamlar akıllı şehirleşme dışında, sağlıktan enerji tasarrufuna kadar birçok alanda akıllı hizmetlerin geliştirilerek vatandaşa götürülmesini sağlayacaktır.

Başakşehir Living-Lab, ICT (Bilgi İletişim Teknolojileri) tabanlı ürün ve hizmet geliştirme ve deneme ortamıdır ve kurumlar dışında yaratıcı fikri olup yeterli kaynağı olmayan birey ve küçük işletmelere geliştirme yapma imkanı ve tüketiciye yada yatırımcıya gösterme ortamı sağlamaktadır.